Ruilverkaveling/Herindeling grondgebieden

Aan de zuidkant van de Rijn was het gemeente Veldhuizen en gemeente Oudenrijn.
Deze gemeenten hadden als gezamenlijke gemeentegrens de Molen Vliet of Lange Vliet die paralel loopt aan de Meerndijk. Men volgde deze Vliet helemaal tot het uiterste zuidelijke punt waar deze Lange Vliet een scherpe knik naar het oosten maakt: Rosweide. Dit is bijna tot aan de afslag op de Meerndijk naar Jutphaas en wel de Nedereinseweg.
Aan de noordkant van de Rijn was het gemeente Vleuten.

De gehele polder Galecop behoorde bij de Gemeente Oudenrijn (in het oosten, grens met Utrecht) maar na de herindeling van 1954 was daar niet veel meer van over.
Natuurlijk speelde de aanleg van de A2 plus het Amsterdam-Rijn kanaal (aangelegd van 1947 t/m 1958) een grote rol in de herindeling.
De gemeente Veldhuizen moest in het Westen een groot deel van haar grond afstaan aan de toenmalige gemeente Harmelen, zo lag de Heldam (loop-fietsbruggetje nu) vroeger nog net binnen de gemeente Veldhuizen.
Zowel Oudenrijn als Veldhuizen moesten dus beiden aanzienlijk veel grondgebied prijsgeven.

De Meern, ontstaan uit de gemeenten Veldhuizen en Oudenrijn, buurtschappen Groenedijk, Alendorp, het Weer, Aardappelbuurt, Stadsdam, (wie kent er nog meer: mail maar!) en was tot 1 januari 2001 onderdeel van de gemeente Vleuten-De Meern.
Bij de gemeentelijke herindeling woonden in de gemeente Oudenrijn ongeveer 1500 mensen en in de gemeente Veldhuizen ongeveer 750 mensen. In de gehele nieuwe (1 januari 1954) gemeente Vleuten-De Meeern-Haarzuilen woonden toen 7027 mensen.
De Meern is nooit een kadastrale gemeente geworden, de kadastrale gegevens van Vleuten, Oudenrijn en Veldhuizen bleef men gebruiken. Ook nu we gemeente Utrecht zijn blijft men deze gegevens gebruiken.
Voor wie veel meer wil weten over deze oude gemeentegrenzen: bezoek de site van kadastrale kaart van de provincie Utrecht en speel daar zelf met allerlei lagen om te zien hoe alle gemeentegrenzen in elkaar staken.

Plaatsbepaling

De Meern ligt ongeveer 7 kilometer westelijk van de binnenstad van Utrecht, ten westen van de autosnelweg A2, ten noorden van de autosnelweg A12 en Knooppunt Oudenrijn. Dit knoopunt is genoemd naar de gemeente waarbinnen dit knoopunt aangelegd was, tot tegenzin van de gemeente Utrecht die vond dat knoopunt Utrecht beter zou klinken. Gelukkig is dit nooit gebeurd en blijft de naam Oudenrijn voortbestaan.
De Meern is vanaf 2001 een deel van de wijk Vleuten-De Meern in de gemeente Utrecht met wijknummer 10, in de Nederlandse provincie Utrecht.

En nog wat:

Een inwoner wordt een Merenees (zowel vrouwelijk als mannelijk) genoemd, en absoluut geen Merenaar of andere benamingen.
Het voormalige dorp maakt nog steeds gebruik van 'eigen' plaatsnaamborden en postadressen.
Google denkt dat De Meern al niet meer bestaat en heeft alles omgetoverd tot Utrecht, je moet maar lef hebben...
Begin 2001 werden nagenoeg alle bebouwde kom borden 'weggehaald' om te bewaren voor het nageslacht, deze borden sieren nu een aantal muren welke niet te zien zijn vanaf de openbare weg... overigens speelt dit ook in Vleuten én Haarzuilens.
Vanaf het moment dat de borden vervangen werden door de tekst met de gemeente Utrecht er op, werden deze stelselmatig zwart geschilderd, momenteel is die woede over, maar veel echte Merenezen hebben nog steeds spijt dat Utrecht hen ingelijfd heeft...

Klein stadsjie...

Vergeleken met andere (direct omliggende) gemeenten was de stad Utrecht aanvankelijk maar een heel klein stadje.
Op onderstaande kaart kunt u zien hoe klein. Er waren heel wat kadastrale gemeenten nodig om de huidige grootte van de stad te verkrijgen. Deze kaart heb ik in april 2020 aangepast op aandringen van een aantal mensen omdat de grens niet helemaal correct was weergegeven, waarvan akte.
(klik op de kaart voor een vergroting)